Vaovao

Misaotra indrindra an'i Lalatina, pretra sj, nizara ity fifaliana ity, dia ny fanosorana azy ho pretra tamin'ny 25 aogositra 2012. Mba afaka namisavisa ny hafaliambe tany Ambiatibe ny Ankohonana na...Read more
Ny Fikambanan-dr'i masera "Suore del Sacro Cuore" dia faly manasa antsika mianakavy hanotrona sy hiombom-bavaka amin'i : Sr Blandine RAVAOSOLO hankalaza ny faha-25 taona nanaovany ny voady...Read more
I frera Aina RAFALIMANANA , miaraka amin'ny Fikambanana karmelitana eto Italia sy any Madagasikara dia faly manasa antsika rehetra amin'ny VOADY MANDRAKIZAY izay hataon'izy 7 mirahalahy, ny zoma 14...Read more
Mamangy sy mirary soa ho anareo rehetra ao amin'ny Tompo! Tontosa ny fiaraha-mivavaka sy mifaly nananganana an'i Md Jacques Berthieu ho isan'ny Olomasina, Martiry hajaina ato amin'ny Fiangonana, sady...Read more
Am-pifaliana lehibe no hanasan'ny Fikambanan-dr'i Masera Ospedaliere della Misercordia antsika rehetra amin'ny voady mandrakizay hataon' i Sr Nicole José Ravonimboahangy sy ireo rahavaviny anankiroa...Read more
Tamin'ny alahady 23 septambra 2012 teo, nandritry ny Sorona Masina tao amin'ny Ankohonana, no nametrahana an'i mompera Pierre Emile Rakotoarisoa tamin'ny fomba ofisialy, amin'ny maha-pretra...Read more
Faly miarahaba sy mirary soa hatrany an'i Sr Léa sy Sr Marie Alice ao amin'ny Fikambanan'ny Suore Ospedaliere della Misericordia, amin'izao nankalazan'izy mirahavavy izao ny faha-25 taona naha-...Read more
Fr. Henri Joseph, Fr. Henri Désiré, Fr Manitra, Fr. Tahina, Fr. Liva, Fr. Georgéa, Fr. Philibert, ny Fianakaviana Trinitera eto Italia sy any Madagasikara, dia maneho fankasitrahana anareo rehetra...Read more
Ireo diakrantsika, Mamisoa sy Rinja, dia faly manasa antsika rehetra hiombom-bavaka amin'izy ireo amin'ny alahady 14 oktobra 2012 ho avy izao, izay andro hanosorona azy ireo ho pretra any Faratsiho.Read more
Vita soa aman-tsara tany Antsirabe ny fanosorana ho pretra an'i Diakra Daudet Maximilien, OSST, tamin'ny sabotsy 28 jolay 2012 teo. Misaotra an'i Diakra Lalatina nahasolo tena ny Ankohonan'i Roma no...Read more