Vaovao

ANKALAZAINA ANIE NY TRINITE MASINA “Inty aho, iraho aho”, Is 6, 8 Ry Rahalahy sy anabavy, Dia mbola faly miarahaba antsika malagasy rehetra eto Roma, Italia ny tenako. Misaotra an’Andriamanitra isika...Read more
N y alahady 22 janoary 2012 ho avy izao no ho tontosaina ny fifampiarahabana hifanaovantsika Malagasy rehetra tsy an-kanavaka eto Italia, miaraka amin'ny mpiasan'ny Masoivoho, ny FFKM, ireo...Read more
Iangaviana isika rehetra mikasa sy maniry handray anjara amin'ity "Dia Masina" ity mba hisoratra anarana haingana dia haingana (mialohan'ny 19 janoary 2012) , na hilaza aty aminay , mba hahafahana...Read more
Ny Fianakaviamben'ny Trinitera dia manasa antsika hanotrona sy hiombom-bavaka ny asabotsy 21 janoary 2012 ho avy izao, amin'ny 5 ora sy sasany hariva (17h 30) amin'ny fanamasinana ho Diakra an'i Fr...Read more
Misaotra ny rehetra tonga niaraka nankalaza ny Sorona Masina lehibe tao amin'ny Ankohonana omaly 25 desambra izay notohizantsika tamin'ny fifanakalozana firariantsoa teo am-pialana hetaheta. Tonga...Read more
Handray ny Voady Mandrakizay ny Masera namantsika iray avy ao @ fikambanan'ireo Masera Mpanompovavin'i Masimbavy Teresan'i Jesoa Zazakely any Salerno : i Masera Ida RASOAZAFIHENDRY ka faly manasa...Read more
Anio 19 desambra 2011 dia nanome alalana n y Papa Benoa faha-16 hamoahana amin'ny fomba ofisialy sy ara-dalàna mifanaraka amin'ireo hitsivolana navoakan'ny Kongregasionina miahy ny Fananganana ho...Read more
Ny "Opera Romana Pellegrinaggi", ny "Ufficio per la Pastorale delle migrazioni del Vicariato di Roma" ary ny "Acli" dia manokana tolakandro iray ho an'ireo "Comunità straniere" eto Roma izay mba te-...Read more
Tsy dia manana teny lava ho ambara izahay fa dia faly tena faly indrindra fa tontosa ny zavatra rehetra noho ny vavaka sy ny fiaraha-mientanareo rehetra. Hisaorana izay tonga, ary hisaorana torak'...Read more
Ny Fikambanan-drelijiozy Zanaky ny Fitondran'Andriamanitra, don Orione, dia manasa antsika amin-kafaliana hanotrona sy hitondra am-bavaka ny fanamasinana ho diakra an'i Fr. Rinja sy Fr Mamisoa ary...Read more