Thèse de doctorat an'i mompera Louis Martin, A.A

 

 

Vita soa ny fanohanana ny asa fikarohana nataony ka an-karavoana tanteraka no handraisantsika tànana an'i P. Louis Martin, A.A, nisondrotra eo amin'ny laharan'ny "Docteur en Droit Canonique" androany 27 mey 2016. "Engagement des clercs à maintenir la Paix et la Concorde dans la Justice selon le Canon 287 §-1 dans la perspective de l'exhortation apostolique Africae Munus" no lohahevitra nitondrany izany fikarohana izany. 

Misaotra ny mpanotrona ihany koa dia mandrosoa hasina isika mianakavy. 

 

Efa milahatra ATO avokoa ny sary sy horonana.