Kilalao Noely

 

Natao ny alahady 21 desambra ny kilalaon'ny Noely izay niarahana tamin'ireo fikambanana isan-tsokajiny teto amin'ny Ankohonana Victoire Rasoamanarivo eto Roma. Nahitana ny tsianjerin'ny ankizy sy ny hira nataon'ireo avy amin'ny Antoko mpihira, ny KaMeMa, ny MDMk, ny TeFi ary ny Relijiozy sy pretra. Tao amin'ny efitrano malalaky ny Paroasy Santa Maria della Visitazione teny amin'i P. Alain no nanaovana ny lamesa maraina sy ny fiaraha-misakafo ary ny korana Noely ny hariva.

Sary vitsivitsy mirakitra izany:

IMG_5617.JPG IMG_5618.JPG IMG_5619.JPG IMG_5620.JPG IMG_5621.JPG IMG_5624.JPG IMG_5625.JPG IMG_5626.JPG IMG_5627.JPG IMG_5628.JPG IMG_5629.JPG IMG_5630.JPG IMG_5631.JPG IMG_5632.JPG IMG_5633.JPG IMG_5634.JPG IMG_5635.JPG IMG_5636.JPG IMG_5637.JPG IMG_5638.JPG IMG_5639.JPG IMG_5640.JPG IMG_5641.JPG IMG_5642.JPG IMG_5644.JPG IMG_5646.JPG IMG_5647.JPG IMG_5648.JPG IMG_5649.JPG IMG_5650.JPG IMG_5653.JPG IMG_5654.JPG IMG_5655.JPG IMG_5657.JPG IMG_5658.JPG IMG_5659.JPG IMG_5663.JPG IMG_5664.JPG IMG_5665.JPG IMG_5668.JPG IMG_5669.JPG IMG_5670.JPG IMG_5672.JPG IMG_5674.JPG IMG_5675.JPG IMG_5676.JPG IMG_5677.JPG IMG_5678.JPG IMG_5679.JPG IMG_5680.JPG IMG_5681.JPG IMG_5682.JPG IMG_5683.JPG IMG_5684.JPG IMG_5685.JPG IMG_5686.JPG IMG_5688.JPG IMG_5689.JPG IMG_5691.JPG IMG_5692.JPG IMG_5693.JPG IMG_5695.JPG IMG_5696.JPG IMG_5697.JPG IMG_5698.JPG IMG_5699.JPG IMG_5700.JPG IMG_5701.JPG IMG_5702.JPG IMG_5704.JPG IMG_5705.JPG IMG_5706.JPG IMG_5707.JPG IMG_5708.JPG IMG_5709.JPG IMG_5710.JPG IMG_5712.JPG IMG_5713.JPG IMG_5714.JPG IMG_5715.JPG IMG_5716.JPG IMG_5717.JPG IMG_5719.JPG IMG_5721.JPG IMG_5722.JPG IMG_5726.JPG IMG_5727.JPG IMG_5728.JPG IMG_5730.JPG IMG_5731.JPG IMG_5732.JPG IMG_5733.JPG IMG_5734.JPG IMG_5736.JPG IMG_5737.JPG IMG_5738.JPG IMG_5739.JPG IMG_5740.JPG IMG_5741.JPG