Ireo mpiandraikitra ny ankohonana

Izay manana hafatra tiana hampitaina na zavatra tiana hanontaniana dia afaka manoratra mivantana amin'ny info@victoire-rasoamanarivo.it  (raha handefa hafatra ho an'ny birao) na
aumonier@victoire-rasoamanarivo.it  (raha hanoratra mivantana ho an'ny aumônier).

 

 

Mpandrindra ny Ankohonana

Mompera Athanase RAFANOHARANTSOA, sj 

 

 

mail: jatharaf@gmail.com
tel: 06679 4560-620
cell:  3479651101 
Via del Caravita, 8A
00186 Roma – Italia

Filoha  Atoa Rick Dieudonné Ravelomanantsoa
Filoha lefitra  Rtoa Brigitte Razafinandrasana
Mpitan-tsoratra ---
Mpanolotsaina ---
Mpitam-bola ---  
Mpitam-bola mpanampy

...

 

 

Ireo birao nifandimby :

 

Taona Pastoraly 2014-2016

RAP Aumônier : Pierre Emile Rakotoarisoa, sj

Filoha : Hery Eugène Rakotoarisoa
Filoha Lefitra : Hervé Donatien Randrianomenjanahary
Vaomieran'ny Litorjia: Hervé, Fr. Ricco, Francis
Vaomieran'ny fitaovana: Suzanne, Florine, Marie-Jeanne
Vaomieran'ny fifandraisana sy serasera: Dorossine, Hasina, Hery
Vaomieran'ny FFKM: Rado, Olga, Brigitte, P. Pierre Emile
Vaomieran'ny fitantanam-bola: Carole, Fr. Jacquot, M. Dama

 

Taona Pastoraly 2012-2013

RAP Aumonier: Rakotoarisoa Pierre Emile, sj

Filoha: Ratsimananda Rado

Lefitra: Fr Vincent Rakotoarivelo, osst

Tantsoratra 1: (miandry fanendrena)

Tantsoratra 2: Rondro Volantsoa

Mpitambola 1: Velonoro Caroline M. N.

Mpitambola 2: Ravaosolo Suzanne M.

Mpanolotsaina: Rakotondrasedo Dama J. C. J.

Mpanolotsaina: Ralaimaroavomanana Fanja

Mpanolotsaina : Randria Francis (Francis)

Serasera: Rondro Volantsoa

 

 

 

Taona Pastoraly 2009-2012

RAP Aumonier: Rabenirina Joseph (Benirina)

Filoha: Ratsimananda Rado

Lefitra: Rakotomalala Mananjarasoa (Malala)

Tantsoratra 1:  Rakotomalala Mananjarasoa (Malala)

Tantsoratra 2:  Rabenirina Joseph (Benirina)

Mpitambola 1: Velonoro Caroline M. N.

Mpitambola 2: Ravaosolo Suzanne M.

Mpanolotsaina 1: Rakotondrasedo Dama J. C. J.

Mpanolotsaina 2: Ralaimaroavomanana Fanja

Serasera: Rondro Volantsoa