Fanotronona an'i Sr Clarisse tany Naples tamin'ny 'soutenance de thèse' nataony.

 

Raha mbola tratran'ny fiara sy ny tongotra sy ny fotoana dia eto ihany isika mianakavy mifanotrona fa Ankohonana, iray vatsy sy iray aina yes

Nidina kely nianatsimo noho izany ny avy tatý Roma androany 30 aprily 2013, nanatevin-daharana ny Ankohonana any Naples nanatrika ny "Maitrise" (laurea magistrale in communicazione educativa) nataon'i Sr Clarisse izay nitondra ny lohahevitra : "La communicazione in famiglia : nuove sfide e possibili cambiamenti".

Misaotra ny rehetra tamin'izay fitiavana be naseho azy izay ary miarahaba sy mirary an'i Sr Clarisse hisondrotra amin'ny ambony hatrany.

 

Ny sary sy horonana dia efa milahatra ATO.