Fanotronana an'i Sr. Njarasoa tamin'ny voady farany

 

Isaorana an'Andriamanitra fa tanteraka soa amantsara ny fanoloran-tena mandrakizay nataon'i Sr. Njarasoa tany Anagni ny 25 aprily 2015. Ny alahady nanaraka an'iny, ny 26 aprily, dia nandeha niara-nisaotra an'Andriamanitra tamin'i masera ny ankohonana ary avy eo dia niara-nisakafo sy niara-nikorana.

Toa izao ny fisaorana nalefan'i masera:

"Amin’ny anaran’ny Fianakaviany ary ny Fikambanany, faly mankasitraka ny tsirairay i Masera Njarasoa … Tonga ianareo, tsy nanjehy tany lavitra, tsy nanombana ny halafon’ny fotoana , tsy nitsitsy vola amin-karena ho fananana ny andro iray toy izao. Nifanentana ianareo, mijoro, manotrona naneho fitiavana, nanome voninahitra. 

Ankohokely tsipazam-potsimbary anay ka sady faly no sahirana –Faly fa fanananana anareo- sahirana fa tsy sahaza an’izao fitiavan-dehibe atolotry ny tsirairay izao. Sitraka enti-matory e ka ho valiana raha mahatsiaro –Isaorana ny Tompo naneho ny fitiavany –mahatonga ho Fianakaviana iray ny ankohonana namoaka ary Fikambanana mandray –Rarina ho mari-ponenanana ny Zaza , hiroborobo ny Fikamabanana, holava andro hanaovan-tsoa. Tsy hisara-mianakavy, hambinina amin’ny atao rehetra."

 

 

IMG_0770.JPG IMG_0652.JPG IMG_0653.JPG IMG_0654.JPG IMG_0655.JPG IMG_0656.JPG IMG_0658.JPG IMG_0659.JPG IMG_0661.JPG IMG_0662.JPG IMG_0663.JPG IMG_0664.JPG IMG_0665.JPG IMG_0666.JPG IMG_0669.JPG IMG_0670.JPG IMG_0671.JPG IMG_0672.JPG IMG_0673.JPG IMG_0674.JPG IMG_0675.JPG IMG_0677.JPG IMG_0679.JPG IMG_0681.JPG IMG_0682.JPG IMG_0683.JPG IMG_0684.JPG IMG_0685.JPG IMG_0687.JPG IMG_0690.JPG IMG_0691.JPG IMG_0692.JPG IMG_0693.JPG IMG_0694.JPG IMG_0695.JPG IMG_0696.JPG IMG_0698.JPG IMG_0699.JPG IMG_0700.JPG IMG_0701.JPG IMG_0702.JPG IMG_0703.JPG IMG_0704.JPG IMG_0705.JPG IMG_0706.JPG IMG_0707.JPG IMG_0708.JPG IMG_0709.JPG IMG_0710.JPG IMG_0711.JPG IMG_0712.JPG IMG_0713.JPG IMG_0714.JPG IMG_0715.JPG IMG_0716.JPG IMG_0717.JPG IMG_0718.JPG IMG_0719.JPG IMG_0720.JPG IMG_0721.JPG IMG_0722.JPG IMG_0723.JPG IMG_0724.JPG IMG_0725.JPG IMG_0726.JPG IMG_0727.JPG IMG_0728.JPG IMG_0729.JPG IMG_0730.JPG IMG_0733.JPG IMG_0735.JPG IMG_0736.JPG IMG_0740.JPG IMG_0741.JPG IMG_0742.JPG IMG_0743.JPG IMG_0744.JPG IMG_0745.JPG IMG_0746.JPG IMG_0747.JPG IMG_0748.JPG IMG_0749.JPG IMG_0750.JPG IMG_0752.JPG IMG_0753.JPG IMG_0754.JPG IMG_0756.JPG IMG_0757.JPG IMG_0759.JPG IMG_0760.JPG IMG_0761.JPG IMG_0762.JPG IMG_0763.JPG IMG_0764.JPG IMG_0765.JPG IMG_0766.JPG IMG_0767.JPG IMG_0769.JPG IMG_0770.JPG IMG_0771.JPG IMG_0772.JPG IMG_0773.JPG IMG_0776.JPG IMG_0777.JPG IMG_0779.JPG IMG_0780.JPG IMG_0781.JPG IMG_0782.JPG IMG_0784.JPG IMG_0785.JPG IMG_0786.JPG IMG_0787.JPG IMG_0788.JPG IMG_0789.JPG IMG_0790.JPG IMG_0791.JPG IMG_0792.JPG IMG_0793.JPG IMG_0794.JPG IMG_0795.JPG IMG_0796.JPG IMG_0798.JPG IMG_0799.JPG IMG_0802.JPG IMG_0803.JPG IMG_0804.JPG IMG_0805.JPG IMG_0806.JPG IMG_0807.JPG IMG_0808.JPG IMG_0810.JPG IMG_0811.JPG IMG_0812.JPG IMG_0814.JPG IMG_0815.JPG IMG_0816.JPG IMG_0817.JPG IMG_0818.JPG IMG_0819.JPG IMG_0820.JPG IMG_0821.JPG IMG_0823.JPG IMG_0824.JPG IMG_0825.JPG IMG_0826.JPG IMG_0827.JPG IMG_0828.JPG IMG_0829.JPG IMG_0830.JPG IMG_0831.JPG IMG_0832.JPG IMG_0833.JPG IMG_0834.JPG IMG_0835.JPG IMG_0836.JPG IMG_0837.JPG IMG_0838.JPG IMG_0840.JPG IMG_0835-ANIMATION.gif IMG_0843.JPG

anagni 002anagni 003anagni 004anagni 005anagni 008anagni 015anagni 016anagni 017anagni 018anagni 019anagni 020anagni 021anagni 022anagni 023anagni 024anagni 025

  IMG_0848.JPG  IMG_0850.JPG IMG_0851.JPG IMG_0852.JPG IMG_0853.JPG IMG_0856.JPG IMG_0857.JPG IMG_0861.JPG IMG_0862.JPG IMG_0863.JPG IMG_0864.JPG IMG_0865.JPG IMG_0866.JPG IMG_0867.JPG IMG_0868.JPG IMG_0869.JPG IMG_0871.JPG IMG_0873.JPG IMG_0874.JPG IMG_0877.JPG IMG_0878.JPG IMG_0879.JPG IMG_0880.JPG IMG_0881.JPG IMG_0882.JPG IMG_0883.JPG IMG_0884.JPG IMG_0885.JPG IMG_0886.JPG IMG_0887.JPG IMG_0889.JPG IMG_0890.JPG IMG_0891.JPG IMG_0892.JPG IMG_0894.JPG IMG_0895.JPG IMG_0896.JPG IMG_0897.JPG IMG_0898.JPG IMG_0900.JPG IMG_0901.JPG IMG_0902.JPG IMG_0903.JPG IMG_0904.JPG IMG_0905.JPG IMG_0906.JPG IMG_0908.JPG IMG_0910.JPG IMG_0911.JPG IMG_0913.JPG IMG_0914.JPG IMG_0915.JPG IMG_0916.JPG IMG_0917.JPG IMG_0919.JPG IMG_0920.JPG IMG_0922.JPG IMG_0924.JPG IMG_0926.JPG IMG_0927.JPG      IMG_0933.JPG IMG_0934.JPG IMG_0935.JPG IMG_0936.JPG IMG_0937.JPG IMG_0938.JPG IMG_0939.JPG IMG_0940.JPG IMG_0941.JPG IMG_0942.JPG IMG_0943.JPG  IMG_0948.JPG IMG_0949.JPG IMG_0950.JPG IMG_0951.JPG IMG_0952.JPG IMG_0954.JPG IMG_0955.JPG IMG_0956.JPG IMG_0957.JPG IMG_0958.JPG IMG_0959.JPG IMG_0960.JPG IMG_0961.JPG IMG_0962.JPG IMG_0963.JPG IMG_0964.JPG IMG_0965.JPG IMG_0966.JPG IMG_0967.JPG   IMG_0971.JPG IMG_0972.JPG IMG_0974.JPG IMG_0975.JPG IMG_0976.JPG IMG_0977.JPG  IMG_0979.JPG IMG_0980.JPG IMG_0981.JPG IMG_0982.JPG IMG_0983.JPG IMG_0984.JPG IMG_0985.JPG  IMG_0990.JPG IMG_0991.JPG IMG_0992.JPG IMG_0993.JPG IMG_0994.JPG IMG_0996.JPG IMG_0997.JPG IMG_0998.JPG IMG_0999.JPG IMG_1000.JPG IMG_1001.JPG IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1004.JPG IMG_1005.JPG IMG_1006.JPG IMG_1007.JPG IMG_1008.JPG IMG_1009.JPG IMG_1010.JPG IMG_1011.JPG IMG_1012.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG  IMG_1016.JPG IMG_1017-ANIMATION.gif